Strona główna Dokumenty niezbędne do wyceny

Dokumenty niezbędne do wyceny

Lokal stanowiący odrębna nieruchomość

 • odpis z księgi wieczystej (w przypadku założenia księgi)
 • dokument potwierdzający prawa do nieruchomości ( akt notarialny, postanowienie sadu, umowa)
 • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
 • odpis z księgi wieczystej (w przypadku założenia księgi)
 • przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (lokal spółdzielczy)
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej (zawierające m.in. informacje na temat komu przysługuje spółdzielcze - własnościowe prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu - powierzchnię użytkową, położenie na piętrze, układ funkcjonalny)

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • odpis z księgi wieczystej
 • dokument potwierdzający prawa do nieruchomości ( akt notarialny, postanowienie sadu, umowa)
 • pozwolenie budowlane
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
 • fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • odpis z księgi wieczystej
 • dokument potwierdzający prawa do nieruchomości ( akt notarialny, postanowienie sadu, umowa)
 • mapa geodezyjna (ewidencyjna lub podziałowa)
 • kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy

 

Dla nieruchomości komercyjnych i nie standardowych listę dokumentów określam po dokonaniu oględzin nieruchomości.

 

W przypadku braku dokumentacji projektowej podejmujemy się wykonania inwentaryzacji nieruchomości.

Kontakt

WOWI DOM

Wojciech Wierzchowski


 Warszawska 32 B m 30
05-500 Piaseczno

691-942-506

 biuro@wowidom.pl

 

Właściciel: Wojciech Wierzchowski
Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 5078 
Nr certyfikatorów energetycznych: 5886

Napisz do nas

POLE OBOWIĄZKOWE *